Doa Kejayaan PBK-11

Allah Bapa yang Maha Baik,

Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus

Sahabat dan Guru Agung kami

 

Ya Bapa,

Kami bersyukur atas anugerah kehidupan

dan iman akan Dikau

 

Dalam kami mempersiapkan diri

untuk Pesta Belia Keuskupan ke-11,

kami mohon, teguhkanlah iman kami

agar menjadi murid-murid Yesus yang bijaksana:

belia-belia yang seimbang dan murah hati.

 

Kontemplasi kepada Hati Kudus Yesus

Semoga kami disegarkan oleh

sakramen-sakramen,

Prihatin kepada isu-isu semasa,

Berani menentang budaya kematian,

Demi membina persekutuan penyayang.

 

Semoga melalui PBK-11 ini,

Kami semakin berkomitmen

Untuk memperoleh hidup yang kekal

Melalui doa dan usaha menjadi terang

dan garam dunia

Ke arah penyempurnaan kerajaan Allah

 

Bersama Bonda Maria, kami berdoa

semua ini

Melalui Yesus Kristus PuteraMu,

Yang hidup dan bertakhta dengan Dikau

dan Roh Kudus,

satu Allah untuk selama-lamanya.

Amin